List Prezesa Zarządu

Podejmujemy rozważne działania inwestycyjne, których celem jest podnoszenie mocy produkcyjnych najbardziej marżowych produktów, odtworzenie posiadanego majątku przy jednoczesnym wzroście jego efektywności.

Małgorzata IwanejkoZ przyjemnością prezentujemy Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok. Chcielibyśmy na wstępie zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych czynników, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Spółki operacyjne Grupy Kapitałowej działały w niekorzystnym otoczeniu makroekonomicznym  2012 roku, w warunkach kryzysu gospodarczego w strefie euro oraz ogromnej niepewności na światowych rynkach finansowych. Ponadto nastąpił spadek notowań cen metali na London Metal Exchange (LME), co miało bezpośredni wpływ na osiągane przychody oraz wyniki finansowe przez Spółki należące do Grupy Impexmetal. Obrazujące aktywność przemysłu wskaźniki PMI w kluczowych dla nas sektorach gospodarki Polski, Niemiec, a także całego Eurolandu od dłuższego już czasu, znajdują się poniżej oddzielającej nas od recesji granicy 50 punktów. W bezpośredni sposób przełożyło się to na osiągnięte przez nas wyniki finansowe. W tak trudnym środowisku makroekonomicznych, w jakim przyszło funkcjonować w 2012 roku, Grupa Impexmetal osiągnęła prawie 2,6 mld zł przychodów. Zysk operacyjny wyniósł blisko 80 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  przekroczył  56 mln zł. Te wyniki, obrazują solidne fundamenty Grupy Impexmetal,  pozwalające na generowanie dodatnich wyników finansowych nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach gospodarczych. Należy podkreślić, że pomimo trudnych warunków makroekonomicznych w których przyszło nam działać,  Grupa uzyskała w 2012 roku wyższe wolumeny sprzedaży.

Impexmetal SA wraz z Hutą Aluminium Konin zakończył rok wyższym poziomem sprzedaży w ujęciu ilościowym. Należy podkreślić fakt, że w 2012 roku zmieniła się korzystnie struktura sprzedaży czyli nastąpił wzrost udziału wyrobów wysokoprzetworzonych, które osiągają najwyższe marże handlowe. Została również umocniona nasza pozycja dostawcy dla wymagających klientów sektora automotive.

Segment cynku i ołowiu zwiększył poziom ilościowy sprzedaży. Zarówno Spółki Baterpol  S.A. jak i Silesia S.A. rozbudowują portfele klientów, zdobywając nowe rynki. Na wyniki finansowe segmentu miał wpływ jednak wzrost o 30% kosztu podstawowego surowca – złomu akumulatorowego oraz niższe ponad 5% notowania giełdowe ołowiu.

W segmencie miedzi odnotowaliśmy niższy poziom sprzedaży ilościowej, co było efektem zarówno wysokich cen miedzi, wpływających na atrakcyjność substytutów, jak i spadku sprzedaży eksportowej, spowodowany presją cenową zagranicznych producentów.

Grupa Impexmetal pracuje nad dalszą poprawą efektywności – naszą ambicją jest obniżenie kosztów stałych do poziomu gwarantującego nam przewagę konkurencyjną w najważniejszych dla nas obszarach. Podejmujemy rozważne działania inwestycyjne, których celem jest podnoszenie mocy produkcyjnych najbardziej marżowych produktów, odtworzenie posiadanego majątku przy jednoczesnym wzroście jego efektywności. W pierwszym kwartale 2014 roku planujemy zakończyć inwestycję, szacowaną na ponad 40 mln zł, realizowaną w Hucie Aluminium w Koninie, która docelowo podniesie nasze zdolności produkcyjne w segmencie wyrobów cienkich o około 10 tys. ton. Modernizacją objęte są także pozostałe zakłady,  należące do Grupy Kapitałowej. 

W dalszym ciągu pracujemy nad lepszym wykorzystaniem posiadanych aktywów nieoperacyjnych. Grupa posiada szereg atrakcyjnych nieruchomości w centrach głównych polskich miast  - Warszawa, Wrocław, Katowice. Z satysfakcją informujemy dodatkowo , że Impexmetal S.A., po kilkuletnich staraniach, otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę zespołu wielofunkcyjnego na działce przy ulicy Łuckiej, w biznesowym centrum Warszawy.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom za udział w dalszym stopniowym rozwoju Grupy Kapitałowej Impexmetal. Jesteśmy przekonani, że poprawa sytuacji gospodarczej na świecie w widoczny sposób przełoży się na wzrost wartości akcji Impexmetal S.A. Dziękujemy wszystkim naszym Klientom i Kooperantom i mamy nadzieję, że współpraca  z nami przyniosła oczekiwaną satysfakcję. Podziękowania kierujemy także na ręce Pracowników i Kadry Zarządzającej zatrudnionych we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Impexmetal. Państwa praca dla Grupy Impexmetal  pozwoliła na realizację zakładanych przez nas celów  na rok 2012.

Prezes Zarządu Impexmetal S.A.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP