Struktura organizacyjna

Impexmetal S.A. posiada krajowe i zagraniczne spółki zależne, współzależne, stowarzyszone i pozostałe, jako spółka matka Grupy Impexmetal pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal.

Impexmetal S.A. stanowi jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej Impexmetal. Impexmetal S.A. posiada krajowe i zagraniczne spółki zależne, współzależne, stowarzyszone i pozostałe, jako spółka matka Grupy Impexmetal pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal.

Podmiotem dominującym wobec Impexmetal S.A. jest Boryszew S.A., który na dzień publikacji sprawozdania posiada 51% akcji spółki.

Struktura Impexmetal  S.A.

Struktura organizacyjna Impexmetal S.A.  przedstawia się następująco:

  • Centrala w Warszawie,
  • Zakład Huta Aluminium w Koninie,
  • Oddział Handlowy w Warszawie.

Struktura Spółki jest efektem połączenia spółek Impexmetal S.A. oraz Aluminium Konin-Impexmetal S.A. dokonanym w połowie 2008 roku.

Od 1 lipca 2008 roku w ramach struktury organizacyjnej Impexmetal S.A. funkcjonuje zakład pod nazwą Zakład Huta Aluminium Konin.

Podstawowym przedmiotem działalności Centrali w Warszawie jest zarządzanie Grupą Kapitałową a celem  wzrost wartości Spółki w długim okresie.

Głównym przedmiotem działalności Zakładu Huta Aluminium w Koninie jest produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium. Po zamknięciu w 2009 roku Wydziału Elektrolizy działalność Zakładu koncentruje się głównie na przetwórstwie aluminium i jego stopów.

Zakład Huta Aluminium Konin jest liderem na rynku polskim w zakresie standardowych wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów. Dzięki uruchomionej inwestycji w węzeł wyrobów cienkich spółka zwiększyła od roku 2007 produkcję wyrobów cienkich, na których osiągane są wyższe marże przerobowe.

Głównymi produktami Zakładu są:

  • blachy i taśmy – stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, chemicznym, samochodowym i budownictwie,
  • blachy i taśmy cienkie – stosowane do produkcji chłodnic, nakrętek do butelek, tacek, żaluzji okiennych i listew budowlanych,

Największe zastosowanie produkty aluminiowe znajdują w motoryzacji, budownictwie, w przemyśle elektrotechnicznym oraz do produkcji opakowań.
Oddział Handlowy Impexmetal S.A. w Warszawie, który ramach struktury organizacyjnej Impexmetal S.A.  od dnia 1 kwietnia 2007 roku, prowadzi działalność handlową poprzez rozwijanie sprzedaży do klientów spoza Grupy, ze szczególnym naciskiem na transakcje tradingowe (bez obrotu towaru na terenie Polski). Działalność  Oddziału Handlowego Impexmetal S.A  koncentruje się na trzech podstawowych grupach towarów:

1/ metale giełdowe oraz wyroby: głównie ołów, cynk, cyna i nikiel.
2/ metale rzadkie: głównie krzem.
3/ materiały dla poligrafii - głównie płyty analogowe,  - rozwijanie sprzedaży płyt cyfrowych

Struktura Grupy Impexmetal

Poniższy schemat przedstawia ogólną strukturę Grupy Impexmetal wg Segmentów Produktowych (aluminium, miedź, cynk i ołów, łożyska i handel) wg stanu na 31 grudnia 2012  roku. Główne spółki Grupy to:

  • Segment Aluminium:  Impexmetal S.A. Zakład Huta Aluminium Konin
  • Segment Miedź: Hutmen SA , WM Dziedzice SA,
  • Segment Cynk i Ołów: Baterpol SA, ZM Silesia SA
  • Segment Handlu (w tym Łożyska): Impexmetal O/Handlowy, FŁT Polska. Sp. z o.o., FLT Bearings Ltd, FLT France SAS, Metalexfrance SAS, FLT and Metals Ltd

grupa

struktura

Struktura Grupy Kapitałowej Impexmetal na dzień 31 grudnia 2012 roku
Jednostki zależne bezpośrednio Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jednostki objęte konsolidacją
FLT & Metals Ltd., Wielka Brytania handel metalami 100,00 100,00
S & I S.A., Szwajcaria handel 100,00 100,00
FŁT Polska Sp. z o.o., Warszawa dystrybucja łożysk 98,35 98,35
ZM SILESIA S.A., Katowice produkcja półfabrykatów cynku i stopów cynku, tlenku cynku i ołowiu 97,03 97,03
Polski Cynk Sp. z o.o., Oława  1) handel 99,66 100
Hutmen S.A., Warszawa           2)                        produkcja miedzianych rur instalacyjnych 65,23 65,23
Walcownia Metali Dziedzice S.A., Czechowice- Dziedzice S.A. 3) produkcja wyrobów miedzianych  w postaci półproduktów, aluminium, pozostałych metali nieżelaznych i ich stopów, odlewnictwo 73,29 98,09
SPV Lakme Investment Sp. z o.o., Warszawa developerska 100,00 100,00
Impex-invest Sp. z o.o., Warszawa 4) inwestycyjna 100,00 100,00
Eastside Capital Investments Sp. z o.o., Warszawa nie rozpoczęła działalności 100,00 100,00
Symonvit  Ltd, Cypr zarządzanie własnością intelektualną 100,00 100,00
1) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 88,46% kapitału i głosów na WZ oraz ZM SILESIA S.A. posiada bezpośrednio 11,54% kapitału i głosów na WZ 2) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 37,69% kapitału i głosów na WZ oraz Impex-invest Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 27,54% kapitału i głosów na WZ 3) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 26,78% kapitału i 26,57% głosów na WZ oraz Hutmen S.A. posiada bezpośrednio 71,30% kapitału 71,52% głosów na WZ, ponadto podmiot dominujący wobec Impexmetal S.A., spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio 1,92% kapitału i 1,91% głosów na WZ 4) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 63,77% kapitału i głosów na ZW oraz Baterpol S.A. i Wspólnicy spółka komandytowa (dawniej Impexmetal S.A. i Wspólnicy spółka komandytowa) 36,23 % kapitału i głosów na ZW

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników jest zgodny z udziałem w kapitale zakładowym Spółki za wyjątkiem WM Dziedzice S.A. gdzie udział w kapitale zakładowym wynosi 98,08%.

Jednostki zależne bezpośrednio Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jednostki niekonsolidowane
Brassco Inc., USA 1) nie prowadzi działalności operacyjnej 98,03 100,00
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Konin usługi ochrony środowiska 59,97 59,97
SPV Galileo Investment Sp. z o.o., Warszawa nie rozpoczęła działalności 100,00 100,00
1) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 94,34% kapitału i głosów na WZ oraz Hutmen S.A. posiada bezpośrednio 5,66% kapitału i głosów na WZ
Jednostki zależne pośrednio Jednostki dominujące niższego szczebla Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej Udział
Jednostki objęte konsolidacją
Baterpol S.A., Katowice Polski Cynk Sp. z o.o. skup, przerób złomu akumulatorowego oraz produkcja i przetwórstwo ołowiu i stopów ołowiu 99,66 100,00
Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji, Katowice Polski Cynk Sp. z o.o. produkcja wyrobów walcowanych z miedzi i mosiądzu (od 26.09.2008  r.  w likwidacji) 61,56 61,77
BATERPOL RECYCLER  Sp. z o.o. Wrocław Polski Cynk Sp. z o.o. utylizacja odpadów cynkonośnych 99,66 100,00
FLT Bearings Ltd., Wielka Brytania FLT France SAS, Francja dystrybucja łożysk 98,35 100,00
FLT France SAS, Francja FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00
Metalexfrance S.A., Francja ZM SILESIA S.A. handel metalami 97,03 100,00
Jednostki niekonsolidowane
Susmed Sp. z o.o., Toruń Hutmen S.A. działalność wczasowo-rehabilitacyjna, usługi remontowo-budowlane, medyczne, sprzedaż artykułów BHP 65,23 100,00
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Hutnik Sp. z o.o. w likwidacji, Konin Impex-invest Sp. z o.o. usługi gastronomiczno-rekreacyjne 94,00 94,00
FLT Wälzlager GmbH, Niemcy FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00
FLT & Metals s.r.l., Włochy FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00
FLT (Wuxi) Trading Co. Ltd., Chiny FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00
Jednostki współzależne pośrednio Jednostki współkontrolujące niższego szczebla Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów/ (%)
MBO-Hutmen jv Sp. z o.o., Wrocław Hutmen S.A. produkcja spoiw i stopów metali białych 32,62 50,00
KATECH-Hutmen Sp. z o.o., Ukraina w likwidacji Hutmen S.A. skup, przetwórstwo i sprzedaż wyrobów z metali nieżelaznych  (działalność zawieszona od 1.04.2003) 32,62 50,00
Jednostki stowarzyszone bezpośrednio Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Remal Sp. z o.o., Konin usługi remontowo-produkcyjne 48,93 48,93
Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Altech Sp. z o.o., Konin usługi automatyka i pomiary 34,91 34,91
Jednostki objęte konsolidacją
Spółki osobowe Wspólnicy Spółki Przedmiot działalności
Baterpol S.A. i Wspólnicy  Spółka Komandytowa,Warszawa Komplementariusze: Baterpol S.A ., FŁT Polska Sp. z o.o. komandytariusz: Impexmetal S.A.,  sprzedaż hurtowa towarów
Surowce Hutmen S.A. Spółka Komandytowa, Wrocław Hutmen S.A – komplementariusz, komandytariusze: Baterpol S.A., FŁT Polska Sp. z o.o sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
BATERPOL RECYCLER  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Wrocław Komplementariusz: BATERPOL RECYCLER  Sp. z o.o., Komandytariusz: HMN Szopienice S.A. w likwidacji sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
BATERPOL S.A. Spółka Komandytowa, Katowice Komplementariusz:  Baterpol S.A., Komandytariusz: BATERPOL RECYCLER  Sp. z o.o.,  Spółka Komandytowa sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Zmiany w strukturze Grupy dokonane po 31 grudnia 2012  roku

Struktura Grupy Kapitałowej Impexmetal nie zmieniła się do dnia publikacji niniejszego raportu.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP